Sede electrónica Concello de Pontedeume

14:39:36 Domingo 12 de xullo 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

23/10/19

Acta nº 3, apertura de identidades do primeiro exercicio da oposición, proceso selección administrativo adscrito á área de tesourería.


Secretaría Xeral

21/10/19

Aprobación inicial do “Regulamento do Mercado Municipal de Pontedeume.


Secretaría Xeral

21/10/19

Aprobación provisional da modificación da “Ordenanza Fiscal nº10 reguladora da taxa por ocupación de postos no Mercado Municipal” do Concello de Pontedeume.


Persoal

21/10/19

Acta número 2 proceso selección Administrativo Area Tesoureria, primeiro exercicio.


Persoal

18/10/19

Exame tipo test e plantilla de respostas, da primeira proba do proceso selección de persoal funcionario/a interino/a para a cobertura da praza vacante na plantilla de persoal municipal do concello de Pontedeume coa seguinte denominación, Administrativo, adscrito á área de Tesourería, funcionario da escala de administración xeral, grupo C, Subgrupo: C1, nivel 18.


Secretaría Xeral

15/10/19

Convocatoria Pleno extraordinario do 17/10/2019.


Persoal

11/10/19

Acta Tribunal selección baremación de méritos e fixación 1º exame (procedemento selección administrativo/a tesourería)


Secretaría Xeral

9/10/19

Convocatoria da sesión EXTRAORDINARIA do Pleno do Concello, que terá lugar o vindeiro VENRES 11 DE OUTUBRO DE 2019, ás 10:00 horas, no Salón de Sesións da Casa Consistorial.


Persoal

25/09/19

Lista provisional admitidos-excluÍdos, proceso selección administrativo/a departamento Tesoureria.


Secretaría Xeral

24/09/19

Convocatoria da sesión ORDINARIA do Concello Pleno, que terá lugar o vindeiro XOVES 26 de SETEMBRO de 2019, ás 12H, no Salón de Sesións da Casa Consistorial.