Sede electrónica Ayuntamiento de Pontedeume

13:00:17 Martes 27 de septiembre 2022
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

PERSOAL

23/09/2022

PERSOAL-SELECCIÓN TÉCNICO DE TURISMO, CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL.


SECRETARIA

23/09/2022

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE 28/09/2022


Estadistica

15/09/2022

BAIXAS OFICIO (NON ENCSARP) 1º semestre ANO 2021 NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES


Estadistica

15/09/2022

BAIXA POR CADUCIDADE DO ANO 2021 DE EXTRANXEIROS NON COMUNITARIOS SEN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE (ENCSARP) NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES


TESOURERIA

09/09/2022

TESOURERIA: PADRON MERCADO MUNICIPAL 1S2022


Tesourería

05/09/2022

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DA TAXA POLAPRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA


PERSOAL

02/09/2022

CONVOCATORIA TÉCNICO DE XESTIÓN A2.


PERSOAL

02/09/2022

CONVOCATORIA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL. XEFE DE SECRETARÍA. A1


Secretaria

29/08/2022

AFECTACIÓN DE TERREOS A USO PÚBLICO


Secretaría

26/08/2022

CONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DE 31.08.2022