Sede electrónica Concello de Pontedeume

15:34:58 Xoves 25 de xullo 2024

Información

Departamento Secretaría

08/07/2021

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal Nº 7 e Ordenanza da taxa de postos

Aprobación inicial da “Modificación da Ordenanza fiscal N.º 7 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa e da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e atraccións sitas en terreos de uso público e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica do concello de Pontedeume”.


Xustificantes de Publicación: