Sede electrónica Concello de Pontedeume

04:36:03 Venres 1 de marzo 2024

Información

Persoal

29/11/2023

CONVOCATORIA PLAZAS ADMINISTRATIVO OEP 2019 PONTEDEUME: PUNTUACIÓNS 1º EX e DATA CELEBRACIÓN DO 2º

EXP: 2022/E001/000001

ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN QUENDA LIBRE E MEDIANTE FUNCIONARIO/A DE CARREIRA, DE DÚAS PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE PONTEDEUME DE 2019 CONCELLO DE PONTEDEUME: 

-  puntuacións do primeiro exercicio

- convocatoria de apertura pública de sobres. 

- convocatoria segundo exercicio.


Xustificantes de Publicación: